Splacení hypotéky

Předčasné splacení hypotéky prostřednictvím jiné banky lze také realizovat pomocí tzv. Refinancování hypotéky

CENA úvěru a JEDNODUCHOST postupu jsou při pořizování hypotečního úvěru bezesporu hlavními kritérii. Minimálně stejnou pozornost je však třeba věnovat i ZAJIŠTĚNÍ úvěru z hlediska jeho bezproblémového splacení. Vzhledem k délce závazku je naprosto přirozené, že právě fáze splácení může přinést komplikace a problémy. Někdy ovšem s fatálními důsledky. Povinností odborného poradce je na tato rizika klienta nejen upozornit, ale hlavně navrhnout řešení, které rizika spojená se splácením úvěru minimalizuje.

V případě, že máte zájem o tzv. refinancování hypotéky ( převod hypotečního úvěru k jiné bance ), naleznete porovnání ZDE

Vás zajímá, jak by mohlo vypadat zajištění úvěru ve Vašem případě, pokračujte ZDE.

řešení eliminuje zejména tyto rizika :

  • Pokles či ztráta příjmu
  • Nečekané mimořádné výdaje
  • Úraz a nemoc klienta
  • Smrt klienta

zajištění uvedených rizik je třeba řešit vždy individuálně a vzhledem k možnostem žadatele o úvěr. Obecně však platí, že zajištění je tím účinnější a levnější, čím dříve před samotným pořízením úvěru jej řešíme.

z příkladů funkčního řešení je varianta, kdy splátka hypotéky obsahuje rezervotvornou složku (varianta s investičním polštářem). Kromě vytvoření rezervního fondu, ze kterého lze v případě potřeby úvěr splácet, přináší toto řešení i další výhody :

  • Snižuje celkové náklady na splácení úvěru (investiční polštář generuje výnosové úroky)
  • Velká flexibilita – možnost snížení měsíční splátky až na anuitu
  • Možnost dřívějšího splacení úvěru z rezervního fondu
  • Levnější cena rizikového krytí
  • Může obsahovat levné krytí dalších rizik, které jsou samostatně dražší (díky dalším správním poplatkům) nebo je není možné samostatně sjednat

Vás zajímá, jak by mohlo vypadat zajištění úvěru ve Vašem případě, pokračujte zde.

splácení lze účinně zajistit i u již běžících úvěrů. V některých případech dokonce bez nutnosti navýšení celkové měsíční platby. Pro více informací klikněte zde.

Přestože dnes toto pojištění banky již striktně nevyžadují, patří stále k nejdůležitějším zajištěním v případě splácení hypotéky. Finančně zabezpečuje Vaše blízké a zajišťuje, že nezdědí Vaše dluhy spojené s hypotékou. Toto pojištění má mnoho forem. Pro jeho optimální výběr a nastavení je rovněž možné využít služeb nezávislého odborného poradce.

Základní typy životního pojištění :

a) Rizikové životní pojištění
b) Kapitálové životní
c) Investiční životní pojištění
d) Variabilní životní pojištění
e) Univerzální životní pojištění

Volbu konkrétního typu pojištění je třeba řešit vždy individuálně s ohledem na situaci a možnosti žadatele o úvěr. Pro více informací pokračujte zde.

Jde o logickou možnost doplnění životního pojištění. Umožňují rozšířit spektrum krytých rizik. Mezi nejznámější druhy těchto pojištění patří:

a) Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
b) Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu
c) Pojištění pro případ trvalé invalidity následkem úrazu s progresivním plněním
d) Pojištění hospitalizace
e) Pojištění vážných chorob
f) Pojištění pracovní neschopnosti

Opět platí, že pro funkční nastavení pojištění je vhodná konzultace s nezávislým odborníkem. Pro více informací pokračujte zde.

Aktuálně

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST v rámci skupiny Quentis Group


AktuálněREFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY - Kolik ušetříte?

Novinka - HYPOTÉKA OD 2,5 %

AKCE - VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY ZDARMA

Unicredit Bank - Revoluční hypotéka

ÚROKOVÉ SAZBY • „PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA“ – úroková sazba je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu PRIBOR plus pevné marže banky, která je stejná po celou dobu splatnosti. Mezi další výhody patří možnost předčasně splácet (pouze za poplatek 1% z jistiny úvěru) a možnost kdykoliv přejít na fixní sazbu. Celá akce je podpořena marketingovou kampaní. Více informací najdete v metodice UCB.


 

Kolik potřebujete půjčit?