Určete si, kdy Vám máme zavolat. Jméno a příjmení:
nebo se rovnou ptejte
na čísle: 220 105 344

Pojištění nemovitosti

Pro mnoho občanů je nemovitost (ať se jedná o byt, rodinný dům či chatu) jednou z významných majetkovoých hodnot, kterou mají. Ne všichni majitelé však mají svoji nemovitost pojištěnou či pojištěnou dostatečně.

Lidé, kteří si pořízení nemovitosti financují hypotékou či úvěrem ze stavebního spoření, si musí nemovitost pojistit povinně – vyžaduje to po nich jejich banka. Banka pak následně požaduje provést vinkulaci této pojistky v její prospěch. Přesto i tito majitelé nemovitostí berou pojistku jako „nutné zlo“, které po nich banka požaduje, a které jim prodražuje hypoteční úvěr. Nemovitost si proto pojistí na nejnižší možnou částku a pouze na základní rizika tak, aby vyhověli požadavkům banky.

Neuvědomují si však podstatu pojištění nemovitosti, kterou je náhrada škody na nemovitosti v případě pojistné události. Z této náhrady mohou buď uvést nemovitosti o původního stavu či v případě významné škody např. doplatit hypotéku a zbavit se závazku. Vyhnou se tak velice nepříjemné situaci, kdy nemovitost je zcela zničena, její majitel s rodinou nemá kde bydlet a navíc po něm banka požaduje doplatit zbývající části hypotečního úvěru.

 

Při sjednávání pojištění majetku je dobré si odpovědět na několik důležitých otázek:

· Kryje moje pojištění všechna rizika, která mohou nastat?

· Je hodnota, na kterou mám nemovitost pojištěnou dostatečná?

· Platím za pojištění své nemovitosti přiměřenou částku nebo platím zbytečně mnoho? Mohu na tomto pojištění ušetřit?

· U které pojišťovny mám svoji nemovitost pojištěnou? Jak se tato pojišťovna chová v případě pojistné události? Jak rychle a efektivně poskytne pojistné plnění M

 

O nutnosti mít pojištěna všechna rizika, která mohou nastat se přesvědčilo mnoho majitelů nemovitostí při velkých povodních a záplavách v r. 1997 a 2002, ale také při loňských prudkých bouřích. Ne všichni byli proti těmto živelným pohromám pojištěni a odstraňování škod museli hradit z vlastních úspor. Dalšími riziky jsou např. stále častější vichřice, pády stromů či stožárů ne nemovitosti atd.

Někteří majitelé nemovitostí žijí v dobré víře, že svoji nemovitost mají pojištěnou. Zapomínají však na skutečnost, že ceny nemovitostí se stále mění (většinou pouze směrem vzhůru) a že pojistka uzavřená před několika lety (či dokonce desítkami let) dnes již zákonitě nemůže vyhovovat. Proto je nutné pojistku aktualizovat tak, aby pojištěná hodnota nemovitosti odpovídala její reálné hodnotě.

Cenu za pojištění nemovitosti si určují jednotlivé pojišťovny samy. Proto je možné pouhou změnou pojišťovny výrazně ušetřit náklady na pojištění nemovitosti při zachování rozsahu pojištění.

Při výběru pojišťovny je také důležité, jak jednotlivé pojišťovny postupují při likvidaci škody. Některé pojišťovny hradí škody rychleji, jiné pomaleji či dokonce se snaží najít důvody, proč škodu vzniklou na nemovitosti vůbec neuznat a neuhradit.

Na všechny tyto otázky Vám pomůže odpovědět náš nezávislý poradce. Náš tým specialistů majetkového pojištění spolupracuje se všemi předními pojišťovnami, které se zaměřují na oblast majetkového pojištění. Zdarma posoudíme Vaši současnou pojistku nemovitosti a popřípadě navrhneme úpravu, tak aby Vaše pojištění skutečně plnilo svůj účel.

Pro konkrétní informace z oblasti pojištění nemovitostí klikněte ZDE

Aktuálně

 

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST v rámci skupiny Quentis Group


AktuálněREFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY - Kolik ušetříte?

Novinka - HYPOTÉKA OD 2,5 %

AKCE - VYŘÍZENÍ HYPOTÉKY ZDARMA

Unicredit Bank - Revoluční hypotéka

ÚROKOVÉ SAZBY • „PŘEVRATNÁ HYPOTÉKA“ – úroková sazba je odvozena od jednoměsíční úrokové sazby na mezibankovním trhu PRIBOR plus pevné marže banky, která je stejná po celou dobu splatnosti. Mezi další výhody patří možnost předčasně splácet (pouze za poplatek 1% z jistiny úvěru) a možnost kdykoliv přejít na fixní sazbu. Celá akce je podpořena marketingovou kampaní. Více informací najdete v metodice UCB.


 

Kolik potřebujete půjčit?